Sinds juni levert een PV-installatie bestaande uit 650 zonnepanelen samen goed voor een totaal vermogen van 185 KWp, elektriciteit aan onze werkplaats. De zonnepanelen werden in de loop van de maand juni op een gedeelte van onze daken geïnstalleerd door de firma Aralt uit Hasselt. Geert De bruyn voorzag ons wederom van zeer nuttig advies in onze zoektocht naar de meest efficiënte installatie. Vanaf heden zal deze investering ervoor zorgen dat onze maandelijkse elektriciteitskost duchtig zal verminderen. Daarenboven dragen we wederom ons steentje bij aan een duurzamere wereld. Zonnepanelen veroorzaken geen broeikasgassen en kennen dus ook geen CO2-uitstoot en zijn derhalve beter voor het milieu dan andere (fossiele) energiebronnen. Zonnepanelen worden geproduceerd op milieuvriendelijke wijze, dus zijn op die manier ook beter.

Op basis van de resultaten van de opgestarte energieboekhouding zullen er in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen onderzocht worden, waar bevinden zich de grootste energieverbruikers en welke maatregelen of investeringen kunnen we doen om dit verbruik te verminderen. Een goede kosten-baten analyse zal duidelijk maken of de mogelijke investering opweegt tegen de potentiële besparing op de betreffende energiekost.