vanaf 1 januari 2019 treedt het maatwerkdecreet in werking

Nieuwjaarsdag 2019 was een bijzondere dag voor de sociale economie in Vlaanderen. Sindsdien treden de beschutte en de sociale werkplaatsen, zoals Buseloc,  de toekomst als maatwerkbedrijf tegemoet.

Op 3 juli 2013 keurde de Vlaamse regering het decreet “Maatwerk bij collectieve inschakeling” goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het reguliere circuit laten doorstromen. De hervorming vereenvoudigt de subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie (meer specifiek de beschutte en sociale werkplaatsen) en stemt ze beter op elkaar af. De regelgeving is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Omdat de plaatsen beperkt zijn, besteedt de nieuwe regelgeving veel aandacht aan doorstroom. Zo slibt het systeem niet dicht en gaan de plaatsen naar mensen die de ondersteuning echt nodig hebben. Na een grondige evaluatie kunnen doelgroepwerknemers eventueel doorstromen naar de reguliere economie. Met een stage op de werkvloer van een potentiële werkgever worden ze begeleid bij de overstap. Buseloc zal er echter steeds voor zorgen dat ten alle tijden de service en kwaliteit voor onze klanten gewaarborgd zal blijven. In samenwerking met Sopletex vzw hebben wij de mogelijkheid om met een juiste personeelsmix van verschillende competenties en talenten, maatwerkers, reguliere arbeidskrachten en eventueel interim-arbeid, opdrachten van diverse moeilijkheidsgraden kwalitatief en flexibel uit te voeren. Door blijvend te focussen op innovatie en in te spelen op de evoluties die zich afspelen op de markt van de confectie zullen we dit kunnen blijven waarmaken.

Meer gedetailleerde info omtrent het decreet kan je vinden op

https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk